ვიზუალური ბაზა საქართველოს შესახებ

მომზადებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით, გრანტის ნომერი - 18-663