მომსახურება

საქართველოს ხელოვნების სასახლის - კულტურის ისტორიის  მუზეუმში დაცული მასალის კატეგორიის განსაზღვრის წესი და მომსახურების ტარიფები

იხილეთ ფაილი

საქართველოს ხელოვნების სასახლის - კულტურის ისტორიის  მუზეუმში სამუზეუმო და სამეცნიერო მასალაზე მკვლევართა სამუშაოდ დაშვების წესი

იხილეთ ფაილი

საქართველოს ხელოვნების სასახლის - კულტურის ისტორიის  მუზეუმში გამოფენის მოწყობის წესი
იხილეთ ფაილი