ოპერისა და ბალეტის თეატრის გახსნისადმი მიძღვნილი გამოფენა

ოპერისა და ბალეტის თეატრის გახსნისადმი მიძღვნილი გამოფენა

    26 იანვარს, 16:00 საათზე, საქართველოსხელოვნებისსასახლეშიოპერისადაბალეტისთეატრისგახსნისკვირეულისფარგლებში გამოფენა გაიხსენა 

    ხელოვნებისსასახლისსვეტებიანდარბაზში პირველად იქნა წარმოდგენილი ყველა ცნობილი ქართული ოპერის პარტიტურის ორიგინალი, მათშორისისეთიუნიკალურინიმუშები, როგორიცაა: ზაქარიაფალიაშვილისაბესალომდაეთერი, დაისი, მელიტონბალანჩივაძისდარეჯანცბიერი, ვიქტორდოლიძისქეთოდაკოტედასხვა. ამავედღეს გამოიფინა საოპერო და საბალეტო კოსტიუმების უნიკალურიკოლექცია, რომელიც XIX საუკუნისდასასრულისადა XX საუკუნისქართულისაოპეროდასაბალეტოჩაცმულობისძვირფასნიმუშებსაერთიანებს. სტუმრები, სხვაცნობილიშემსრულებლებისკოსტიუმებისგარდა, ნინოანანიაშვილისადანიკაცისკარიძისსასცენოკოსტიუმებსაციხილავენ.

    გამოფენაზეწარმოდგენილინიმუშებითვალნათლივწარმოაჩენდასაქართველოშიოპერისადაბალეტისგანვითარებისისტორიას.